Ruby Hosting – The Best & Cheapest Ruby App Hosting in Nepal

HS RUBY 01

Starting from रू 100/- per month

 • 1 डोमेन होस्टिंग
 • असीमित ब्यान्डविथ
 • 1 GB SSD भण्डारण
 • 5 MySQL डाटाबेसहरू
 • निःशुल्क SSL प्रमाणपत्रहरू
 • कन्ट्रोल प्यानल (cPanel)
Order @ रू 1200/yr

HS RUBY 02

Starting from रू 150/- per month

 • 2 डोमेन होस्टिंग
 • असीमित ब्यान्डविथ
 • 2 GB SSD भण्डारण
 • असीमित MySQL डाटाबेसहरू
 • निःशुल्क SSL प्रमाणपत्रहरू
 • कन्ट्रोल प्यानल (cPanel)
Order @ रू 1800/yr

HS RUBY 03

Starting from रू 200/-per month

 • 3 डोमेन होस्टिंग
 • असीमित ब्यान्डविथ
 • 3 GB SSD भण्डारण
 • असीमित MySQL डाटाबेसहरू
 • निःशुल्क SSL प्रमाणपत्रहरू
 • कन्ट्रोल प्यानल (cPanel)
Order @ रू 2400/yr
Popular

HS RUBY 04

Starting from रू 300/- per month

 • असीमित डोमेन होस्टिंग
 • असीमित ब्यान्डविथ
 • 4 GB SSD भण्डारण
 • असीमित MySQL डाटाबेसहरू
 • निःशुल्क SSL प्रमाणपत्रहरू
 • कन्ट्रोल प्यानल (cPanel)
Order @ रू 3600/yr